Svenska indexfonder - ett bra komplement till fondportföljen

En indexfond placerar sina tillgångar för att uppnå en värdeutveckling som motsvarar ett visst marknadsindex, t.ex. Svenska indexfonder. En aktieindexfond köper samma aktier i den omfattning som respektive aktie har i det index som fonden valt att följa. Risknivån som indexfonder har varierar beroende på vilket index som fonden följer. Ett brett globalindex har en lägre risk jämfört med fonder som följer index i ett enskilt land eller en specifik bransch. 

Är du intresserad av att investera i indexfonder? Jämför nätmäklare nedan, för att hitta den som passar dig bäst.

Om du placerar del av din portfölj i en indexfond som följer ett vedertaget globalt index kommer du indirekt att äga aktier i enskilda länder, branscher och aktier som motsvarar deras vikt i indexet. Du väljer således din portföljs risknivå genom val av vilket/vilka index du väljer att följa när du placerar dina pengar. Indexfonder finns inte bara för aktier, utan även med räntor, valutor och råvaror som underliggande tillgångar. Indexfonder introducerades i mitten av 1970-talet och har sedan dess ökat i popularitet.

avanza zero-svenska indexfonder

Avanza zero

Avgift
Morningstar rating
Historisk avkastning
spiltan aktiefond investmentbolag-svenska indexfonder

Spiltan Aktiefond Investmentbolag

Avgift
Morningstar rating
Historisk avkastning
spp aktiefond sverige a-svenska indexfonder

SPP Aktiefond Sverige A

Avgift
Morningstar rating
Historisk avkastning

På marknaden för svenska indexfonder uppgick nettoinflödet till sparande i aktiefonder till 36 miljarder kronor de första tio månaderna av år 2017. 30 av de miljarderna investerades i svenska indexfonder, Å andra sidan var bruttoflödet motsvarande period 358 miljarder kronor och 93 miljarder investerades i aktiefonder. Köp- och sälj inom fondmarknaden tenderar således att återinvestera sina portföljer i aktivt förvaltade fonder, medan nyinflödet i väldigt stor utsträckning placeras i aktivt förvaltade aktiefonder. Samtidigt svarar svenska indexfonder sammantaget endast för 11% av det samlade kapitalet i aktiefonder på den svenska marknaden. Men trenden är tydlig. Svenska indexfonder växer i popularitet år för år. Läs mer om de bästa indexfonderna här.

Fördelar och nackdelar med svenska indexfonder

Omfattande forskningsresultat har visat att indexfonder över tid ger högre avkastning än aktivt förvaltade fonder med motsvarande inriktning. Generellt uppvisar indexfonder högre avkastning jämfört med aktivt förvaltade fonder under längre tidsperiod för fondinvesteringen. Sannolikheten att en aktivt förvaltad fond ska träffa vinnaraktierna är mindre än att portföljen innehåller en majoritet förlorare. Avkastningen från aktier uppvisar en normalfördelning och vinsterna från några få vinnaraktier som går upp kraftigt vägs inte upp av majoriteten förloraraktier som presterar sämre än index. Indexfondernas avgift är lägre jämfört med aktivt förvaltade fonder till följd av lägre förvaltningsavgifter. Vidare elimineras risken för misstag av förvaltaren. Det finns marknadsaktörer som erbjuder sina kunder aktieindexfonder avgiftsfritt, ofta svenska indexfonder eller globala.

En teoretisk hypotes är att ingen över tid, utan tillgång till insiderinformation, ska kunna prestera en avkastning som är bättre än index. Hypotesen stärks av empiriska studier och kallas den effektiva marknadshypotesen. Generellt visar empiriska studier att aktieindexfonder oftast slår avktivt förvaltade aktiefonder på stora och stabila marknader som USA och Europa, men har svårare på tillväxtmarknader, t.ex. Kina, Indien, Ryssland.

I ett aktieindex ingår aktier motsvarande deras procentuella värde för indexets område, t.ex. Stockholmsbörsen. En nackdel med index kan vara att övervärderade aktier är överrepresenterade i index, medan undervärderade aktier är undervärderade. Dvs risken ökar och möjligheten till att prestera bättre än index finns inte vid indexförvaltning. Vill du lära dig mer om specifika aktier så hittar du mycket hos exempelvis https://www.affärslivet.com. Metoder för att använda mer fundamental analys på börsen har införts för att finna index som i grunden baseras på fundamentala nyckeltal, s.k. Spindex.

En annan nackdel är att eftersom risknivån vid investeringar i olika index minskar så är möjligheten till högre avkastning än index omöjlig att uppnå. Dvs i tider av kraftig marknadsuppgång blir uppgången inte så stor som om du haft förmågan att välja rätt i buketten av enskilda aktier. Som så mycket annat är det investerarens kunskap och riskbenägenhet som avgör möjligheten till hög avkastning eller hög riskjustrad avkastning.

Investera i svenska indexfonder och var långsiktig

 Ju längre investeringshorisont, desto viktigare är en låg förvaltningseffekt. Ett exempel: Du investerar 10 000 kr i en fond med 9% bruttoavkastning per år där fondavgiften är 1.5% och spartiden uppgår till 20 år. Efter avdrag för förvaltningsavgift och skatt har sparkapitalet växt till 32 000 kr. Du har betalt fondavgifter på 7 000 kr. Om fondavgiften är 0.3% givet samma förutsättningar som ovan har sparkapitalet växt till 40 000 kr och fondavgifterna uppgår till 1 600 kr. Tidsfaktorns betydelse avspeglar den ränta-på-ränta effekt som är inbyggd i spartidens längd. En fråga som är viktig att ställa sig är om antagandet om identisk bruttoavkastning vid indexförvaltning kontra aktivt förvaltning är korrekt. Det är som sagt möjlighet till högre avkastning än index som är aktivt förvaltade fonders försäljnigsargument och logiken för deras existens.

Svenska indexfonder inom flera olika segment

De svenska marknadsaktörerna, alltifrån storbanker till mindre nischade aktörer, erbjuder alltfler indexfonder i sitt produktutbud. Numera kan du placera i aktiefonder som följer Stockholmsbörsen, delar av Stockholmsbörsen (t.ex. storbolag, småbolag), specifika geografiska områden (t.ex. USA, Europa, tillväxtmarknader) och specifika branscher (IT, telekom, TIME, biotech osv.). Det finns även svenska indexfonder som baseras på index för räntor, valutor och råvaror. Investerarna har blivit alltmer bekanta med indexfondernas fördelar jämfört med aktivt förvaltade fonder, vilket gör att allt större volymer förvaltas av indexfonder.

Börshandlade svenska indexfonder; ETF

Det finns många börshandlade svensk indexfonder, så kallade ETF (förkortning av engelskans Exchange Traded Fundera). Förvaltningsavgifterna för dessa fonder är vanligtvis lägre än för fonder som aktivt på egen hand handlar aktier som motsvarar önskvärt marknadsindex. Fondbolagets kostnader för förvaltning har lagts över på marknadsgaranterna och fondernas mäklare. Samtidigt är det viktigt att vara medveten om att dessa svenska indexfonder har transaktionskostnader inbyggda vid köp av fonder hos andra marknadsgaranter. Det innebär att du som kund får betala fondavgift dels till den svenska indexfonder du köper, dels indirekt till samtliga fonder som ingår i den svenska indexfonden. ETF-fonder ger ofta möjlighet att investera i länder och branscher som tidigare endast varit tillgängliga för institutionella placerare till följd av vissa krav på investeringsvolym etc.

Att välja fördelning och fondtyp är ofta viktigare än att välja rätt fond

Den avkastning som du uppnår vid placering i svenska indexfonder bestäms i hög grad (ca 80%) av dina beslut gällande fördelning av fondtyper snarare av än att välja rätt fond när du handlar med indexfonder. Som tidigare nämnts är låga förvaltningsavgifter viktigt för att över tid nå en hög avkastning. Håll koll på fondavgifternas storlek är ett tips som alltid har betydelse. Flera fondbolag erbjuder även indexfonder utan att ta ut någon fondavgift. Läs mer om aktier och fonder hos Ekonomifokus.se. Sajten hjälper dig att förbättra din privatekonomi och genomföra bättre investeringar.