Europeiska indexfonder är ett bra komplement i din fondportfölj

Europeiska indexfonder är ett mycket bra för dig som vill diversifiera och sprida risken i din fondportfölj.r att sortera ut och särskilja behöver du veta vad begreppet index egentligen står för. I grunden är index en sammansättning av olika finansiella instrument, t.ex. valutor, aktier, räntepapper, värdepapper, m.m. På börserna i Europa pratar man vanligen om aktieindex och hur detta står i förhållande till börsindex. Indexfonder kan enklast beskrivas som en färdig portfölj med aktier som alltid följer börsens index. Är det specifikt europeiska indexfonder kommer den färdiga fondportföljen med aktier följa den europeiska börsen. En aktie och fond kan ses som två sidor av samma mynt på finansmarknaden. En aktie är en andel i ett företag. En fond är en hel portfölj med olika aktier (eller andra tillgångsslag). 

Vid uppgångar och vinster skiljer sig fondägande och aktieägande. Fonder har i regel ingen utdelningen utan utdelningen behålls – detta för att öka värdet på fonden. Aktier har som bekant aktieutdelning och den hamnar direkt på investerarens konto. Fonder kan öka i värde och på längre sikt säljas. Det är vid en försäljning av fonderna som kapitalet i fonden lösgörs och går in på investerarens bankkonto.

Populära europeiska indexfonder

Listan nedanför är hämtad från Avanza bank, länkarna är således samarbetslänkar till repsektive fondsida hos Avanza. 

Indexfonder har i regel lägre avgifter

Förenklingen av förvaltandet av indexfonder gör att indexfonderna får mycket lägre avgifter. Indexfondernas förvaltningsavgifter brukar ligga mellan
ca: 0,1 -0,5% årligen. Finns även banker som tillhandahåller helt avgiftsfria indexfonder åt sina kunder. Kolla upp detta med din privata bank. Att placera i en stor indexfond innebär en stabilare förvaltning, lägre risker och lägre transaktionskostnader. Glöm inte bort att även indexfonder varierar i viss mån och kräver en viss skicklighet av förvaltaren; mellan att balansera in- och utflöden av kapital både dagligen och på en årlig basis. 

Begreppet som används för att beskriva fondens reella avvikelse i förhållande till börsindex kallas ”tracking error”. Går du i tankarna på att placera i fonder? Gör en noggrann jämförelse mellan förvaltningsavgifter, omsättningshastighet på kort och lång sikt. Kontrollera även indexfondens ”tracking error” i förhållande till vilken börs den ligger på. Har du dessa punkter med i beräkningen är du på god väg mot en bra fondinvestering!

europeiska indexfonder

Kombinera Europeiska indexfonder

Är du i valet och kvalet mellan fonder eller aktier? Det ena behöver absolut inte utesluta det andra. Investera den största delen av kapitalet i t.ex europeiska indexfonder och en mycket mindre del i mer risktagande aktier. Eller som talesättet påbjuder undvika att lägga alla ägg i samma korg. Sunt förnuft räcker långt även på börsen. Europeiska indexfonder innebär en förhållandevis låg risk. Därav kan de rekommenderas för majoriteten av investerare oavsett om startkapitalet är 300 kr i månaden eller 3000 kr i månaden. Kombinera gärna med Svenska indexfonder.

Det finns ett flertal olika europeiska indexfonder som följer olika börsindex och valet av indexfond är förstås ditt. Du kan köpa indexfonder på Stockholmsbörsen. För det går bra för Sverige nu! Europeiska indexfonder passar egentligen alla sparare eller investerare som varken har tid eller viljan att sätta sig in i börsen och aktier. Indexfonder är en mycket bra investering och sett ur ett historiskt perspektiv har börsindex på lång sikt varit den bästa investeringen!

Europeiska indexfonder eller aktier?

En sak är säker: indexfonder är ett lätt och bekvämt sätt att investera och spara pengar på. Du tar del av aktiemarknaden, dess utveckling och sprider riskerna över ett stort antal bolag och företag. Indexfonderna behöver inga stora kapitaltillgångar för att påbörjas. Skattedeklarationen är enklare med fonder i jämförelse med aktier. En värdeökning i en fond kan sällan bli lika stor som om du själv ägt enskilda aktier. 

Därav står valet mellan indexfonder eller aktier. Indexfonder förvaltas på olika sätt utan att du själv egentligen kan påverka var placeringen hamnar (i vilka bolag eller företag). Ett eget aktieägande ger dig full koll när det är dags att köpa eller sälja. Kräver också att du personligen bevakar börs och aktiemarknaden. Aktieplaceringar kommer att kräva en lite större arbetsinsats av dig. Kan ju även tilläggas att stora etablerade bolag och företag kräver i regel väldigt lite bevakning. Eventuella aktieutdelningar är också ofta redan ifyllda i skattedeklarationen och behöver endast godkännas. Dock kräver köp av aktier ofta ett rätt högt investeringskapital. Indexfonder kräver inga höga investeringskapital!

Fördelar med indexfonder

  1. Största fördelen med indexfonder i förhållande till aktier är att fonder ger en mycket större riskspridning.
  2. Indexfonder exponeras på en mycket större marknad än endast ett fåtal aktier.
  3. Kapitalutdelningen kvarstannar i fonderna, vilket kan ses som en garant för en värdeökning på längre sikt.
  4. Det är lätt att börja investera i indexfonder. Kräver inga stora belopp. Räcker ofta med ett 300-400 kr i månaden för att få en god avkastning på lång sikt.
  5. Du undviker de största riskerna om du väljer fonder framför aktier, eftersom riskerna får större spridning med indexfonder i jämförelse med aktier.

Nackdelar med indexfonder

  1. Fondförvaltarnas avgifter kan vara höga. Går att undvika genom att endast låta fonden följa börsens index. Tipset är att försök undvika fondförvaltare helt och hållet.
  2. Fonden kan ha köp- och säljavgifter – kontrollera om dessa finns eller ej.
  3. Finns ofta olika typer av fondavgifter. Dessa kan skilja sig markant från så lågt som 0.2% upptill avgifter på 4,5%. Håll koll på fondavgifterna. Läs alltid det finstilta!
  4. Du kan aldrig få en avkastning på indexfonder som överstiger börsen och detta är förstås en stor nackdel. Indexfonderna kan sägas gå på autopilot, vilket gör att vinsterna eller förlusterna aldrig kan bli större än den aktuella börsen indexfonden är kopplad till.

Direktinvestera i aktier istället för fonder

Är du däremot intresserad av börs, aktier och finansvärlden kan en europeisk indexfond vara ett grundfundament i den egenhändigt ihopsnickrade aktieportföljen. Historiskt har vissa enskilda aktier kommit upp som en sol och sedan ner som en pannkaka. Ett svenskt exempel är Ericssons aktie. År 1996 kostade en aktie ca: 70 SEK. Efter 4 år på börsen var en aktie hos Ericsson värderad till nästan 800 SEK. Idag kan du köpa en Ericsson aktie för ca: 75 SEK. Det finns både stora risker, vinster och förluster med aktiehandeln. 

För att undvika alltför stora risker och satsa för stora belopp på enskilda aktieposter kan indexfonder agera livboj när aktiemarknadens vågor går alltför höga på börsen. Indexfonder innebär en mycket bred exponering och en större riskspridning, vilket är en bra försäkring. Så att du inte tar dig vatten över huvudet och gör dåliga investeringsbeslut på enskilda aktieposter.